Citește mai departe...
"Lucrarea elaborată de domnul Cornel C. Costea continuă, în mod tradițional, investigațiile științifice ale școlii clujene de geografie umană și acoperă, printr-o analiză științifică pertinentă, un spațiu geografic important al Munților Carpați, care se pune în evidență prin particularități distincte de organizare a teritoriului. 

Citește mai departe...

    Această lucrare reprezintă un semn de prețuire și de recunoștință din partea prezentului pentru trecut, respectiv pentru eforturile preoţilor şi ale învăţătorii români din Mociu, care şi-au făcut datoria cu dăruire şi responsabilitate în perioada 1850-1918, reuşind să menţină şcoala românească, singura în măsură să „crească creştini ortodocşi”, cu iubire faţă de biserică şi neam.

Citește mai departe...

 Portofoliu de evaluare formativă. Limba și literatura română. Clasele IX-XII. Profil REAL completează seria de instrumente didactice modern, centrate pe evaluarea competențelor. Lucrarea este structurată în patru seturi de teste, corespunzătoare celor patru clase de liceu.

Citește mai departe...

    Problematica integrării istoriei locale în istoria naţională, a conservării şi valorificării patrimoniului cultural local este intens discutată în ultima perioadă în România și nu numai, deoarece integrarea cu pricepere a elementelor de istorie locală în predarea istoriei au o extraordinară valoare în cultivarea sentimentului național.

Citește mai departe...

    Lucrarea de față este un auxiliar didactic complex, bine structurat, cu exerciții specifice fiecărei competențe adaptate nivelurilor B2, C1, C2, descrise în Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi, fiind de remarcat prezența exercițiilor ce vizează dezvoltarea competențelor de receptare și de producere a mesajului oral – care sunt foarte rare în manualele adresate ciclului liceal.